ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

o zajęciach, terminy, koszt, prowadząca, rezerwacja miejsc

Zajęcia umuzykalniające i COVID-19

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby nie wykazujące żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

Ilość uczestników zajęć ograniczona jest do max. 12 par dziecko – rodzic. Godziny spotkań grup zostały ustalone w takie sposób, aby uczestnicy zajęć z różnych grup nie spotykali się. Nowe terminy spotkań poniżej. W zajęciach uczestniczą tylko osoby wcześniej zgłoszone. Zapraszamy do kontaktu. 

Uczestnicy wchodząc do Twórczego Laboratorium obowiązkowo dezynfekują ręce. Zapewniamy odpowiednie środki dezynfekujące. 

Jak wyglądają zajęcia?

Podczas zajęć wykorzystywana jest metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a, w której najważniejszą rolę odgrywa odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. 

Zajęcia zawierają również elementy metody G. Gordona, który zakładał, że wszyscy rodzimy się muzykalni, a to ile zostanie nam talentu zależy właśnie od pierwszych chwil życia. 

Bardzo bliskie są nam również założenia “Power of melody – Pomeldy” Anny Weber. 

Muzyczna zabawa ma miejsce na dywanie. Dzieci uczestniczą w nich razem z opiekunem, którego zadaniem jest wspieranie dziecka w muzycznych zabawach. Zajęcia rozpoczyna muzyczne powitanie, następnie przeplatamy śpiewanki z rytmiczankami, do zabawy wykorzystujemy kolorowe piłeczki, chustki, grzechotki, istotnym elementem jest improwizacja ruchowa.

dziecko i balonik

Co robimy podczas zajęć?

Śpiewamy głównie bez słów, opieramy się na sylabach, aby dzieci skupiły się na melodii. Melodie są zróżnicowane pod kątem charakteru, rytmu, tonu. Bardzo ważnym elementem jest rytm – ruszamy się do rytmu, rytmizujemy. Muzykę traktujemy jako język, którego dziecko się uczy poprzez słuchanie, następnie powtarzanie, aż po samodzielne tworzenie.

Ile trwają zajęcia?

Czas przewidziany na zajęcia to ok. 60 minut, z czego część muzyczna zajmuje ok 30 minut, jest to zależne od koncentracji dzieci. Kolejne 30 minut to swobodna zabawa dzieci w naszym klubie, możliwość spędzenia czasu w gronie rówieśników, a dla rodziców czas na rozmowę i wymianę doświadczeń.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

TERMINY SPOTKAŃ

WTOREK

9:30 – dzieci w wieku 15 miesięcy – 2 lata

16:15 – dzieci w wieku 1 rok – 3 lata

CZWARTEK

9:30 – dzieci w wieku 8 – 14 miesięcy

11:00 – dzieci od 0 do 7 miesiąca 

16:15 – dzieci w wieku 1 rok – 3 lata

koszt zajęć

25 zł

koszt uczestnictwa w pojedynczych zajęciach dla dziecka z opiekunem,

koszt zajęć

80 zł

karnet na 4 wejścia dla dziecka z opiekunem,
nieograniczony czasowo, do wykorzystania w dowolnym okresie

nina polczyk
prowadząca zajęcia umuzykalniające

muzyk flecista, absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Śląskim. Członek Cieszyńskiego Towarzystwa Muzycznego. Od 2017 roku prowadzi w Cieszynie zajęcia umuzykalniajace dla dzieci i niemowląt. Od kilku lat nieustannie kształcąca się w kierunku rytmiki i muzykoterapii. W czerwcu 2017 roku uzyskała Dyplom artystyczny na specjalności Rytmika w edukacji dziecka za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych opartych na metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a.

zajęcia umuzykalniające

W OBIEKTYWIE

WSKAZÓWKI PRZED

PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI

Najważniejszymi cechami dziecięcego muzykowania jest swoboda i dobrowolność. Może zdarzyć się tak, że dziecko nie będzie odczuwało potrzeby muzykowania w momencie, w którym mu je zaproponujemy, np. podczas zajęć 🙂 Dziecko może być pozornie nie zainteresowane muzycznymi zabawami, ignorując je lub skupiając uwagę na czymś innym. Szczególnie często zdarza się to podczas pierwszych zajęć, kiedy wszystko dla dziecka jest nowe – pomieszczenie, ludzie, zabawy. Pamiętajmy, że to tylko pozorny brak zainteresowania, a takie “bierne” uczestnictwo w muzykowaniu wciąż jest umuzykalnianiem oraz wzbogacaniem środowiska muzycznego dziecka. Słyszymy wiele historii rodziców, którzy opowiadają o tym jak dzieci odtwarzają każdą minutę zajęć podczas jazdy samochodem lub też sadzają misie na dywanie i przeprowadzają dla nich zajęcia, mimo pozornego braku zaangażowania na zajęciach. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Na zajęcia można się zapisać w dowolnym momencie, nie stanowią one cyklu. Listę uczestników weryfikujemy co tydzień w dniu poprzedzającym zajęcia, w pierwszej kolejności potwierdzamy stałych członków grupy, jeśli jest wolne miejsce wówczas zapraszamy nowe osoby. Grupa zajęciowa to maksymalnie 12 osób.